در مصلای او
توسط : سیدحسنی

به مناسبت رحلت جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله

  درمصلاي تو مردم به خروش آوردند
پيكر پاك تو روزي كه به دوش آوردند
موج زنجير به هم بست كران تا به كران
ريخت آن سيل كه دريا به خروش آوردند
گلبن عمر تو در باد خزاني افسرد
خون مي در رگ آلاله به جوش آوردند
دستها شد همه يك دست كه تابوت تو را
خيل ماتمزدگان غاليه پوش آوردند
گرد زآن مرقد پاكيزه چو زد خيمه به اوج
سرمه بر ديده بيدار سروش آوردند
زان «وصايا» كه طرب خيز شراب ازلي است
خفتگان را به يكي جرعه به هوش آوردند
خضر را ميكده دادند از اين آب حيات
نوح را ساقي پيمانه فروش آوردند

مشفق كاشاني

دوشنبه 14/3/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName