حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

 

حضرت زهرا (س)

خداوند جهاد را موجب عزت و هيبت اسلام ، و صبر را وسيله استحقاق و شايستگي پاداش حق تعالی قرار داد .

احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص
دوشنبه 14/3/1386 - 7:36
پسندیدم 0
UserName