حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س)

 

خدای تعالی حج را موجب استحکام ديانت ، و عدالت را مايه وحدت و هماهنگی دلها قرار داد .

احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258

دوشنبه 14/3/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName