زمان غارتگر غریب
توسط : ای.ام.آر

 

هر ثانیه که می گذرد؛ چیزی از تو را با خود می برد!
زمان غارتگر غریبی است.
همه چیز را بی اجازه می برد....
 و تنها یک چیز را همیشه فراموش می کند:
حس دوست داشتن تو را.

 

amr_mashad@yahoo.com

يکشنبه 13/3/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName