زندگی بهانه است برای ...
توسط : fn_400

زندگی بهانه است بهانه ای برای یاد گرفتن , بهانه ای برای اینکه یاد بگیریم چطور دوست بداریم و چطور دوست داشته شویم !!

يکشنبه 13/3/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName