تمام حاجت هایت را نام ببر!
توسط : fn_400

امام صادق (ع) فرموده اند: خداوند از خواسته های دل باخبر است ولی دوست دارد نیازها به پیشگاهش عرضه شود . پس هرگاه دعا می کنی تمام حاجت هایت را نام ببر.

يکشنبه 13/3/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName