انتهای زندگی کجاست ؟
توسط : fn_400

زندگـی ، برگ بودن در مسيـر باد نيست !

امتحان ريــشه هاست !

ريشه هم هــرگز اسير باد نيست !

زندگي چون پيچكي است !

انتهايش مي رسد پيش خــد ا ...

يکشنبه 13/3/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName