آزاد زندگی کن
توسط : نگارینا
 

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم، بلکه آنستکه آنچه را که حق داریم انجام بدهیم...

                                        ویکتور کرزن

يکشنبه 13/3/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName