جوانمردی - همای رحمت
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
الاسلام يعلو ولايعلي عليه
مجله ماهانه درسهايي از:مكتب اسلام
جوانمردي
حضرت علي بن موسي الرضا(ع)ميفرمايند:
الفتوة اربعة:التواضع مع الدولة.والعفومع القدرة. و
النصيحة مع العداوة.والعطية بلا منة.
جوانمردي درچهار چيز است:
1-            فروتني وتواضع درحال ثروت.
2-            عفو وبخشش در حال قدرت.
3-            نصيحت و خيرخواهي در حال عداوت.
4-            بخشش بدون منت.
                                                                                  .
وبلاگ معلم
*****************
باسمه تعالي
هماي رحمت خداي
جواد نعيمي
مشهد
باد بهار ميوزد.به ديدگان پرنمم
ياد تو دلرباي را.بسته به قلب پرغمم
نيست بجز سلامتت.ايده وآرزوي من
بوده اي از ازل مرا.عقده گشاي مشكلم
جلوه نمود روي تو خنده زدي بروي من
من به نشاط روح تو.چشم به هم نهاده ام
لحظه به لحظه.گه به گه.آمده اي به ديدنم
ديدهء من به روي توديده بهار تازه ام
اميدمن تويي.تويي رحمت كردگار من
شيره جان خويش را توداده اي به ريشه ام
گشته ام ارچنين كنون.زلطف توست مادرم
چونكه توداده اي به من.همه توان وقدرتم
زهي سعادتم كه تو.بال گشوده بر سرم
نشسته اي به پيش من.روشني رو ديده ام
هماي رحمت خدا.گشوده بال خويش را
بياكه بوسم از ادب.جبهه پاك مادرم
صفاي توصفاي من.نشاط تونشاط من
وجودتو دواي من.ازتو كنون توانگرم
خداي من.خداي من.گشاده كن بروي او
تمام گنج رحمتت كه اوست مادرم.
                                          .
وبلاگ معلم
بنام خدا
نيكي به خويشان
ان الصدقة علي ذي قرابة يضعف اجرهامرتين.
نيكي و احسان به خويشان.
دوبرابر اجر و پاداش دارد.
نهج الفصاحه ش 645
*******
وبلاگ معلم
                                         .
بسم الله الرحمن الرحيم
زيارت يك شهيد
از:شهيد عباس كريمي
من به پابوس شه طوس آمده ام
رو سياه هستم وهم غرق كناه آمده ام
جسم و جانم همه بيمار ز رنج عصيان
توطبيبي به تمناي شفا آمده ام
عاصيان راهمه اميد به درگاه تو است
بهر بزدودن زنگار خطا آمده ام
ده پناهم كه درت مامن هرمضطرب است
كز بدحادثه اينجابه پناه آمده ام
ازگنه اي پسرموسي كاظم.كورم
روشني بخسي وازبهرضياء آمده ام
مبتلايم بدرت دست توسل زده ام
بهر رفع خطر ودفع بلا آمده ام
در حريمت به اجابت برسد حاجت ها
دست بردار نيم.بهر دعا آمده ام
پيش حق كن توشفاعت كه مرابخشايد
كاندرين در نه پي حشمت و جاه آمده ام
نظر از راه كرم سوي كريمي فرما
كز ره دور به اميد عطا آمده ام
                                         .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

يکشنبه 13/3/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName