پیران خود را ....
پیران خود را پاس بدارید تا کوچکترها شما را پاس بدارند . ( امام علی علیه السلام)
يکشنبه 13/3/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName