سؤالهای قرآنی 14
 

سؤال:

اولین کسی که قرآن را نقطه گزاری کرد چه کسی بود؟

 

جواب:

ابوالا سود دوئلی

يکشنبه 13/3/1386 - 10:24
پسندیدم 0
UserName