اي دوست...
توسط : hell_girl511
 

اي دوست دلت هميشه زندان من است آتشكده عشق تو از آن من است آن روز كه لحظه وداع من و توست آن شوم ترين لحظه پايان من است

 

يکشنبه 13/3/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName