اي كه دور از من و در ياد مني...
توسط : ali_ 110
اي كه دور از من و در ياد مني
با خبر باش كه دنياي مني
شاديت شادي من غصه ات غصه من
قلب من خانه تو خانه ات قبله من
يکشنبه 13/3/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName