اندوه قیامت اینگونه برطرف می شود

امام رضا علیه السلام

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمة

هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد

(اصول كافى، ج 3، ص 268)

يکشنبه 13/3/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName