نماز آیات

برخی پدیده‏هایی که در طبیعت رخ می‏دهد و حالت غیر عادی دارد،گاهی موجب وحشت انسان‏ها می‏شود و گاهی نیز ممکن است افکارخرافی و شرک آلودی را در اذهان جاهلان و غافلان پدید آورد.

اینجاست که توجه دادن اندیشه‏ها به عوامل اصلی آنها و جلوگیری از انحراف اذهان،به عنوان یک وظیفه برای ادیان حق،جلوه می‏کند.

در اسلام،برای اینگونه پدیده‏ها،نماز خاصی واجب شده تا مردم،توجه به خدای هستی آفرین پیدا کنند و منشا این تغییرات و حوادث را،قدرت الهی بشناسند.نام این نماز،«نماز آیات‏»است،چرا که برای‏بروز حوادثی برگزار می‏شود که از آیات و نشانه‏های الهی در جهان است.

در رساله‏ها می‏خوانیم که:نماز آیات،به واسطه چهار چیز واجب‏می‏شود:

1- گرفتن خورشید(کسوف)

2- گرفتن ماه(خسوف)

3- زلزله

4- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ وحشت‏آور،که بیشتر مردم‏بترسند.(به برخی مسائل آن اشاره خواهد شد).

يکشنبه 13/3/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName