حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) فرمود :
توسط : حامد...
 

حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) فرمود :

 

 وقتی آيه 63سوره نور نازل شد که :

 

" ای مسلمانان ، رسول خدا را آن گونه که همديگر را مي خوانيد ، صدا نکنيد " ترسيدم که رسول خدا را با لفظ " ای پدر " بخوانم ، من هم مانند ديگران پدر را با نام " يا رسول الله " صدا زدم . دو سه بار که پدر را با اين نام خواندم ، رو به من کرده فرمودند :

ای فاطمه ! اين آيه درباره تو و خانواده تو و نسل تو نازل نشده است ، فاطمه جان ، تو از منی و من از تو ، همانا اين آيه برای ادب کردن آدم های خشن و درشت خوهای قريش ، انسان های  خودخواه و متکبر ، نازل شده است . دخترم تو با جمله " پدر جان " خطاب کن که مايه حيات قلب من است و خداوند را خوشنود مي کند .

بحار الانوار ، ج 43، ص 33

يکشنبه 13/3/1386 - 6:52
پسندیدم 0
UserName