مردم بی منطق
توسط : بر ز خ
سلام
مردمان بی منطق مانند مردمک چشم هستند هر چه

 

بیشتر نور بر آنها بتابد بیشتر تنگ می شوند

يکشنبه 13/3/1386 - 0:42
پسندیدم 0
UserName