از خدا خواستمت...
 

از خدا خواستمت...نه از خودت... اگه يه روزي ترو ازم بگيره هيچي نميتونم بگم چون خودش ترو داد و خودشم گرفته... اگه يه روزي نشه که ديگه باتو باشم ... ميام اينجا فقط مينويسم: خدا نخواست ما باهم باشيم... ولي بدون اون روز، روز مرگ عشق منه

شنبه 12/3/1386 - 23:21
پسندیدم 0
UserName