دنيا را بد ساخته اند...
توسط : hell_girl511
 

 

دنيا را بد ساخته اند... کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد !! کسی که تو را دوست دارد ، تو دوستش نمی داری !!! اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمی رسند

 

شنبه 12/3/1386 - 17:28
پسندیدم 0
UserName