یکی ازعوامل تهاجم پذیری
توسط : mostafagnt

 یکی ازعوامل تهاجم پذیری ضعف بنیه اعتقادی است. انسان موحدباایمان وباورمحکم نه دربرابرفشارهامنفعل می شود ونه تحت تآثیرخرافات و موهومات قرارمی گیرد. 

شنبه 12/3/1386 - 17:20
پسندیدم 0
UserName