قتل لوکا لاواتلی فرزند مسلمان وشیعه بزرگترین تولید کننده شراب ایتالیا
توسط : mostafagnt
 

جسد کنت لوکا لاواتلی فرزند مسلمان یکی ازبزرگترین تولید کنندگان شراب ایتالیا چندروزپیش دریکی ازشهرهای ایتالیا پیداشد.

لوکالاواتلی دوست صمیمی ادواردوآنیلی(پسرسناتورآنیلی، ثروتمندترین مرد ایتالیا، صاحب کارخانه بزرگ اتومبیل سازی فیات ورئیس باشگاه یوونتوس ایتالیا که به دلیل اسلام آوردن، توسط یهودیان درسال2000 به شهادت رسید) بودوبه همراه وی درسفری به ایران آمد. ادواردو ولوکا دراین سفربا امام خمینی دیدارکردند ومذهب شیعه راپذیرفتند.

لوکا که ماجرای شهادت ادواردو راتجربه کرده بودسعی می کرد مسلمان بودن خودراپنهان کند اما چندروزپیش جسد اورادریکی ازشهرهای ایتالیا پیداکردند.

عده ای می کوشند تامرگ لوکالاواتلی رانیزهمانند ادواردوخودکشی جلوه دهند.

به احتمال فراوان کنت لوکا لاواتلی بعد ازادواردو آنیلی یکی دیگرازمسلمانانی است که به جرم اسلام آوردن وپشت کردن به اموال وثروت فراوان خانوادگی شان مظلومانه به شهادت رسیدند.

شنبه 12/3/1386 - 15:49
پسندیدم 0
UserName