سخت تر از همه سختی ها...
توسط : نگارینا
   

شخصی از حضرت عیسی سوال کرد:در جهان هستی چه چیز از همه سختی ها سخت تر است؟

آن حضرت پاسخ داد: خشم الهی

سوال کننده دوباره پرسید: چگونه میشود از خشم الهی مصون ماند؟

آن حضرت پاسخ داد : با فرو بردن خشم خویش...

شنبه 12/3/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName