عاشق باش
توسط : mahsa73

عاشق شدم بدون اینکه بدونم معشوق کیه قلبم لرزید نفهمیدم کی به قلبم مشت زد آه ه ه

عاشقم بدون اینکه بدونم ایا کسی عاشق من هست!!!

شنبه 12/3/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName