عاشق باش
توسط : mahsa73

عاشق عاشقی باش دوست داشتن را دوست بدار از تنفر  متنفر باش عاشق را دوست بدار

مهسا

شنبه 12/3/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName