حقیقت !!
آن گاه که حقیقتی را بشنوی هرگز فراموش نخواهی کرد، این از صفات حقیقت است که نیازی به یادآوری ندارد... دروغ را باید همیشه به یاد داشته باشی . دروغ در معرض فراموشی است .
شنبه 12/3/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName