سعی کن یکرنگ باشی چون ....
سعی کن یکرنگ باشی چون فرش هزاررنگ را با وجود گران قیمتی همه زیر پا می گذارند .
شنبه 12/3/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName