معنی عشق واقعی...
توسط : fn_400

 

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد

شنبه 12/3/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName