در آغوش خدا مردن چه زيباست...
توسط : ali_ 110
غريب و بي صدا مردن چه زيباست
به رسم لاله ها مردن چه زيباست
به پرواز آمدن تا كهكشان ها
در آغوش خدا مردن چه زيباست
 
شنبه 12/3/1386 - 12:31
پسندیدم 0
UserName