دعای مادر
توسط : habibeh276

ابویزید بسطامی را پرسیدند: که این بزرگی میان خلق و این معروفی را به چه یافتی؟گفت : به دعای مادر .شبی مادرم از من آب خواست، در خانه آب نبود،کوزه برداشتم و از جوی آب آوردم. چون بر سر مادرم آمدم خوابش برده بود ، گفتم اگر بیدارش کنم، بزه کرده ام . پسایستادم تا بیدار شود. بامداد بیدار شد، گفت چرا اینجا ایستاده ای؟ ماجرا برایش بگفتم، برخاست نماز خواند و پس از نماز دعا کرد: (الهی چنانکه این پسر مرا بزرگ و عزیز داشت، او را در میان خلق بزرگ و عزیز دار.

شنبه 12/3/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName