ويژگيها و فضائل فاطمي
توسط : حامد...
 

 

ويژگيها و فضائل فاطمي

 

نامگذاري زهرا عليها سلام است از طرف خداوند متعال، همانند اسم گذاري محمّد صلي الله عليه وآله، و علي و حسن و حسين عليهم السّلام، و همين مطلب دلالت دارد بر اينكه اين پنج نفر از خود هيچگونه اختياري ندارند، و تمام امورشان حتّي انتخاب نامشان، مربوط به خداي متعال بوده، و به كسي در مورد آنان اجازه دخالت داده نشده است.

حضرت محمّد بن عبدالله صلي الله عليه و آله هرگز مجاز نيست كه از جانب خود فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را نامگذاري كند، همچنين در اسم گذاري علي ابن ابيطالب كه مولود كعبه و خانه زاد خداست، پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و ابوطالب را اختياري نيست. 

شنبه 12/3/1386 - 6:52
پسندیدم 0
UserName