حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

 

حضرت زهرا (س)

 

اما حقانيت من در مالکيت فدک ، همانا خداوند بزرگ آيه " آت ذاالقربي حقه " را وقتی در قرآن کريم بر رسول خدا نازل فرمود ، من و فرزندانم نزديکترين مردم به پيامبر ( صلی الله عليه و آله ) بوديم ، پس رسول خدا فدک را به من وفرزندانم هديه فرمود .

مستدرک الوسايل ، ج 7 ، ص 291

شنبه 12/3/1386 - 6:51
پسندیدم 0
UserName