دروغ برفی ...
توسط : fn_400

دروغ مثل برفه.هر چه اون رو بغلتانند.بزرگتر مي شه .

شنبه 12/3/1386 - 5:28
پسندیدم 0
UserName