غروب جمعه هم كه گذشت....
توسط : ali_ 110
از عشق تو گفتيم و نمك گير شديم
تا ساحل چشمان تو تكثير شديم
گفتيم غروب جمعه خواهي آمد
آنقدر نيامدي كه ما پير شديم
جمعه 11/3/1386 - 21:42
پسندیدم 0
UserName