گناه ادم وابليس
توسط : ronak_18

 

  

 

 

 

از عارفی بزرگوار پرسیدند : آدم و ابلیس هر دو در بهشت گناه کردند... چه شد که آدم بخشوده و ابلیس ملعون شد ؟ گفت: گناه آدم از شهوت بود وگناه ابلیس از عُجب و تکبر بود... و عُجب و تکبر در نزد خداوند بخشش پذیر نبود

 

 

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:50
پسندیدم 0
UserName