به پايان برسيم
توسط : ronak_18

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

به سامان برسيم چون مزرعه ي تشنه به باران برسيم يا من برسم به يار و يا يار به من يا هردو بميريم و به پايان برسيم.

جمعه 11/3/1386 - 20:48
پسندیدم 0
UserName