ابي تر از انيم كه بيرنگ بميريم
توسط : ronak_18

 

 

 

 

  

آبي تر از آنيم که بي رنگ بميريم ازشيشه نبوديم که با سنگ بميريم تقصير کسي نيست که اينگونه غريبيم شايد که خدا خواستکه دلتنگ بميريم

جمعه 11/3/1386 - 20:41
پسندیدم 0
UserName