زندگي نه انقدر شيرين
توسط : ronak_18

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگي نه آنقدر شيرين و مرگ نه آنقدر تلخ است كه انسان شرافتش را به آن بفروشد. آن کس که ميگريد يک درد دارد و آن کس که مي خندد هزار و يک درد

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:38
پسندیدم 0
UserName