عشق ان است....
توسط : ronak_18

 

 

عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست عشق آن است که یکی برای دیگری چتری شود و او هیچ وقت نداند که چرا خیس نشد.

 

 

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:36
پسندیدم 0
UserName