زندگي همچو گل سرخي
توسط : ronak_18

 

 

 زندگي گل سرخئ است که گلبرگهايش خيالي وخارهايش واقعي است

 

جمعه 11/3/1386 - 20:32
پسندیدم 0
UserName