هرچه بود گذشت
توسط : ronak_18

شکست عهد من وگفت هر چه بود گذشت به گريه گفتمش آري وچه زود گذشت بهار بود و تو بودي وعشق بود و اميد، بهار رفت و تو رفتي و هر چه بود گذشت

.
جمعه 11/3/1386 - 20:28
پسندیدم 0
UserName