سخن زیبا
توسط : mohsen_yahoo

بیشتر ما ادمها تنها هستیم چون به جای پل،دیوار می سازیم

جمعه 11/3/1386 - 18:7
پسندیدم 0
UserName