سخن زیبا
توسط : mohsen_yahoo

خوشبختی مانند توپی است که وقتی به سوی ما میایید به ان لگد می زنیم وچون از ان دور می شوییم به دنبال ان می دویم

جمعه 11/3/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName