ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

.معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شوند مانند نقش در سنگ باقی می ماند.(عربی)

جمعه 11/3/1386 - 18:4
پسندیدم 0
UserName