ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

.عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در اخر.(هندی)

جمعه 11/3/1386 - 18:2
پسندیدم 0
UserName