عشقها می میرند...
توسط : moshke khotan

در گذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر

با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد

عشقها می میرند

رنگها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ

دست نا خورده به جا می ماند...

جمعه 11/3/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName