بد نیست بدانید ....
توسط : fn_400
  خوك‌ها به لحاظ فيزيك بدني، قادر به ديدن آسمان نيستند

حس بوياييه مورچه با حس بوياييه سگ برابري ميكند

اسم تمام قاره‌ها با همان حرفي كه آغاز شده است پايان مي‌يابد.

تنها قسمت بدن که خون ندارد قرينه چشم است

آيا ميدانستيد که رشد كودك در بهار بيشتر است

آيا ميدانستيد که ظروف پلاستيكي تقريبا پنجاه هزار سال در برابر تجزيه و فساد مقاومند

آيا ميدانستيد که تقريبا 300 متر مكعب گاز هليم ميتواند يك انسان را از روي زمين بلند كند

يك ليتر سركه درزمستان سنگينتراز تابستان است

سوسكها سريعترين جانوران 6 پا ميباشند. با سرعت يك متر در ثانيه.

قلب ميگو در سر آن واقع است

جمعه 11/3/1386 - 13:36
پسندیدم 0
UserName