عشق و اعتراف
توسط : paiesan
عشق هر چه بيشتر باشد به زبان آوردنش دشوارتر است و سرآدمي هرچه گران بار تر باشد ژرفاي خاموشي را بيشتر مي جويد .
جمعه 11/3/1386 - 12:36
پسندیدم 0
UserName