می دونید که دوستتون کیه ؟
توسط : paiesan
دوست كسي است كه همه كارهاي تو برايش مهم باشد

دوست كسي است كه درخوشي ها و ناخوشي ها به او رو كني

دوست كسي است كه همه كرده هاي تو رابفهمد

دوست كسي است كه حقيقت را درباره خودت به تو بگويد

دوست كسياست كه بداند در هر حال چه بر سر تو مي آيد

دوست كسي است كه با تو رقابتنكند

دوست كسي است كه وقتي همه چيزبراي تو خوب است از ته دل خوشحال شود

دوست كسي است كه وقتي اوضاع خوب نيست بكوشد تو را شاد كند

دوست كسياست كه امتداد تو باشد و بدون او كامل نباشي

جمعه 11/3/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName