بدترین برادران...
بدترین برادران کسی است که برای او به رنج بیفتی .( حضرت امیر علیه السلام )
جمعه 11/3/1386 - 11:45
پسندیدم 0
UserName