فقر
اظهار نداری و تنگدستی کردن فقر را جلب می کند . .( حضرت امیر علیه السلام )
جمعه 11/3/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName